فایل صوتی سلجوقیان در آسیای کهین اثر تامارا تالبوت رایس

 

photo_2018-01-19_04-09-58.jpg

 

نام کتاب : #سلجوقیان_در_آسیای_کهین

نویسنده : #تامارا_تالبوت_رایس

مترجم : #رقیه_بهزادی
ناشر : پژوههشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع کتاب حاضر، بررسی تاریخ دوره سلجوقیان در سال‌های 429 تا 590 هجری قمری است. نویسنده بعد از ارائه اطلاعاتی درباره پس‌زمینه تاریخی و چگونگی ظهور سلجوقیان، تاریخ سلجوقیان روم و پادشاهان آن را توضیح می‌دهد. در ادامه درباره مرام‌نامه و شیوه زندگی سلجوقیان و آداب و باورهای آنها اطلاعاتی ذکر کرده، اندیشه، ادبیات و فرهنگ دینی و دنیوی آنها را معرفی می‌کند. سپس هنرهای کوچک و دیگر هنرهای این سلسله و دستاوردهای آنها را در این زمینه شرح داده، به بررسی همه جانبه روند تحولات سیاسی و اجتماعی این قوم می‌پردازد. این کتاب دربردارنده فهرست لوح‌های تاریخی و تصاویر باستانی این قوم است.

 

 

دانلود مجموعه  فایل های صوتی  کتاب

 

دانلود فایل صوتی کتاب سلجوقیان در آسیای کهین بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب  سلجوقیان در آسیای کهین بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب سلجوقیان در آسیای کهین بخش سوم

 

 

85  avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s