فایل صوتی و پی دی اف نامه های دکتر مصدق اثر محمد ترکمان

photo_2018-01-19_04-09-58.jpg

 

 

نام کتاب : #نامه_های_دکتر_مصدق

بنام نویسنده : #محمد_ترکمان

ناشر: نشر هزاران
تاریخ نشر: سال ۱۳۷۴ – چاپ اول
تعداد صفحات: ۴۳۲ صفحه

درباره کتاب:
در این مجموعه تعداد ۵۵۳ نامه از زنده یاد دکتر محمد مصدق ،رهبر نهضت ملی ایران و یکی از مفاخر شرق تقدیم علاقه مندان می گردد.آغازین مکتوب تاریخ ۲۰ جمادی الثانی ۱۳۲۷ ه.ق (۱۸ تیر ۱۲۸۸ خورشیدی) را بر پیشانی دارد و فرجامین مراسله در اسفند ماه ۱۳۴۵ چند روز قبل از درگذشت آن مرد بزرگ به رشته تحریر در آمده است.
طیف وسیعی از افراد و شخصیت ها مخاطب این نامه ها می باشند که از جمله از:دوستان ،اعضای خانواده ،دولتمردان داخلی و خارجی ،عالمان دینی ،مطبوعات ،همراهان و مبارزان ،مخالفان نهضت ملی و عوامل حکومت های منبعث از کودتای انگلیسی-آمریکایی و ارتجاعی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و … می توان نام برد.در تعبیر سنت تاریخی و ادب ایران زمین اکثر این نامه ها ذیل عناوین:اخوانیات ،دیوانیات و سلطانیات شناخته می شده است.

 

 

 

دانلود فایل پی دی اف کتاب

دانلود فایل پی دی اف کتاب نامه های دکتر مصدق

 

 

دانلود مجموعه  فایل های صوتی  کتاب

 

دانلود فایل صوتی کتاب  نامه های دکتر مصدق بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب  نامه های دکتر مصدق بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب  نامه های دکتر مصدق بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب  نامه های دکتر مصدق بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب  نامه های دکتر مصدق بخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب  نامه های دکتر مصدق بخش ششم

 

 

85  avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s