کتاب صوتی همه مردان شاه ـ

Hameyeh_Marddaneh_Shah_AVAYeBUF_Wordpress_Com.jpg

همه مردان شاه

نویسنده :  استیون کینزر
تعداد فایل : ۱۴ عدد فایل صوتی ۱۱.۴ساعت

دسته‌بندی:  تاریخ

روایتی تاریخی از دوران پهلوی است که با زبانی هیجان انگیز به بخشی ناگفته از تاریخ ایران می پردازد. کینزر از عملیات سازمان سیا در سال 1332 علیه نخست وزیر وقت منتخب ایران دکتر محمد مصدق شروع می کند و از آن به چگونگی برخاستن شعارهای ضد آمریکایی در خاورمیانه می رسد. این کتاب از سوی واشنگتن پست و اکونومیست به عنوان یکی از بهترین کتاب های سال آمریکا برگزیده شد.

کتاب تاریخی همه مردان شاه روایت می کند که چگونه کرمیت روزولت (نوه تئودور روزولت، رئیس جمهور آمریکا) با رشوه دادن به سران ارتش و انتشار مطالب و برپا کردن تظاهرات علیه دکتر محمد مصدق او را مورد تهاجم همه جانبه قرار داد. با تمام این اوصاف می بینیم که موج اول این تلاش برای براندازی دکتر مصدق بی نتیجه است و درنهایت با ترتیب دادن دادگاهی صوری مصدق را به جرم خیانت به کشور محکوم کرده و در 28 مرداد ماه سال 1332 او را از قدرت خلع می کنند.

همه مردان شاه اثری تاریخی، آموزنده و گیراست و بیان می کند کسانی که تاریخ را نادیده بگیرند محکوم به تجربه مجدد آن هستند. استیفن کینزر در نهایت حرکات غیر منطقی امریکا در خاورمیانه را علت برخاستن موج ضد امریکایی در خاورمیانه معرفی می کند.

 

 

دانلود فایل صوتی کتاب همه مردان شاه

85  avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s