کتاب صوتی ليبراليسم غرب ظهور و سقوط

photo_2018-08-29_22-43-01.jpg

ليبراليسم غرب ظهور و سقوط
نويسنده:  آنتوني آربلاستر

مترجم :  عباس مخبر
ناشر: مركز
تعداد صفحات: 593
چاپ اول : 1367
علوم سیاسی

کتاب «ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب» نوشته‌ی «آنتونی آربلاستر» و ترجمه‌ی «عباس مخبر» است. کتاب در سه بخش تدوین شده است که شامل: «تحليل ليبراليسم:مباني فردگرايي، فردوجامعه، ارزش‌هاي ليبرالي»، «تكامل ليبراليسم: سرآغاز، مباني فلسفي‌ليبراليسم، ليبراليسم بورژوازي در هلند و انگلستان، پيروزي ويگ گراي،روشنگري،حقوق بشر، انقلاب فرانسه، اقتصادسياسي ليبراليسم، ترس‌ازدمكراسي وليبراليسم جديد.» و «سقوط ليبراليسم: مسلك كناره گيري، ليبراليسم جنگ سرد و ليبراليسم امروز.» است. در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: «در چند سده‌ی اخیر، لیبرالیسم، همیشه در اندیشه‌ی سیاسی و اجتماعی غرب جایگاهی ویژه داشته است، و هر چند دیدگاه‌های موافق و مخالف نسبت به آن بسیار است و از حیث رواج و مقبولیت فراز و نشیب‌های فراوان به خود دیده، هنوز آن قدر نیرومند هست که ارزش دفاع یا حمله را داشته باشد. ار آنجا که لیبرالیسم، همچون دیگر مکاتب، مجموعه‌ی ثابت و تغییر ناپذیری از مفاهیم و اصول و ارزش‌ها نبوده و بیش‌تر گرایشی فکری بوده که در زمینه های مختلف، از سیاست و اخلاق گرفته تا اقتصاد و هنر و ادبیات خود را نمایانده، تحلیل آن نیز باید با توجه به همه‌ی این جوانب، با نگرشی تاریخی، انجام شود. از این رو در کتاب حاضر نیز، تجلی لیبرالیسم در همه‌ی زمینه های گوناگون بررسی شده، و تحلیل و ارزیابی و نقد لیبرالیسم و شناخت معیارهای محوری آن، با مرور جامعی بر تاریخ این مکتب و شرح اندیشه های نمایندگان برجسته‌ی آن آمیخته و همراه است.»

 

دانلود فایل صوتی کتاب ليبراليسم غرب ظهور و سقوط

 

 

85  avaye-buf-telegram