کتاب صوتی لیبرالیسم و منتقدان

photo_2018-08-29_22-37-34.jpg

لیبرالیسم و منتقدان

نویسنده :  مایکل ساندل

مترجم :  احمد تدین
اتشارات : علمی و فرهنگی
چاپ اول : 1374
گوینده : بیتا نکته دان

این کتاب را مایکل ساندل نوشته و احمد تدین آن را به فارسی ترجمه کرده است.
اگر چه تعریف جامع و کامل از لیبرالیسم به عنوان یک مکتب سیاسی و اجتماعی تاثیر گذار، کاری بس دشوار به نظر می‌رسد، اما تلاش نظریه پردازان بر این بوده است که از منظرهای متفاوت، دیدگاه‌های خود را در این مورد بیان کنند. تعریف‌های گوناگونی از این مکتب به دست داده شده که در بیشتر آنها تاکید لیبرالیسم بر آزادی مورد توجه قرار گرفته است. در جهان امروز تعیین حدود آزادی فردی و اجتماعی، از مقولات پیچیده و بحث برانگیز تلقی می‌شود.

 

دانلود فایل صوتی کتاب لیبرالیسم و منتقدان

 

 

85  avaye-buf-telegram

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s