کتاب صوتی رای‌رای‌پهلوی‌است

_Ray_Raie_Pahlavi_Ast_AVAYeBUF_Wordpress_Com

فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊

نام کتاب : # رای رای پهلوی است

نویسنده : #ایرج همتی

ناشر: انتشارات مدرسه

تعداد فایل : 10 عدد فایل صوتی

دسته‌بندی: #تاریخ #ایران

راوی : شیوا ساعدی

“در این كتاب، بخشی از جریان‌ها و رویدادهای دوره پهلوی ـ به ویژه وقایع و رخدادهای مرتبط با انتخابات در این دوره ـ بررسی و تبیین شده، طی آن مولف چگونگی پیدایی، شكل‌گیری و زوال پهلوی‌ها را ترسیم می‌كند. به عبارت دیگر در این كتاب، ماهیت انتخابات در زمان پهلوی از زوایای مختلف بررسی شده است. مباحث اصلی كتاب بدین قرار است آوای بوف : “دوره‌های پنجم تا سیزدهم از انتخابات مجلس شورای ملی”، “دوره‌های چهاردهم تا نوزدهم از انتخابات مجلس؛ شورای ملی سیاست نفت محور سیاست انتخابات” و “دوره‌های نوزدهم تا بیست و چهارم انتخابات مجلس شورای ملی”.

 

دانلود کتاب صوتی  بصورت زیپ شده 

85  avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s