درد زمانه

photo_2018-02-05_00-30-58.jpg

فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊

سرگذشت چهره های موثر قبل و بعد از انقلاب ایران

نام کتاب : درد زمانه

نویسنده : محمد علی عمویی

ناشر: نشر اشاره
تعداد : 51 عدد فایل صوتی
تعداد صفحات: ۵۳۶
دسته‌بندی:  سرگذشت
راوی : نیره خلقی

 

در کتاب حاضر، نویسنده ضمن خاطرات خودگوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران را باز می‌نماید .نویسنده، عضو حزب توده واز افسرانی بوده است که با رژیم پهلوی مبارزه نموده است. این خاطرات شرح حوادث ووقایع مبارزات وی و سایر همرزمانش طی سال‌های 1320تا 1357است. مطالب کتاب ذیل ده فصل با این عناوین تنظیم شده است 1 . فضای سیاسی اجتماعی ایران پس از شهریور 2 .1320 توفان نزدیک می‌شود 3 . پایان حکومت نظامی در زندان 4 تبعید به برازجان زندگی در دژ 5 . پایان تبعید نخستین، هم زنجیری با مبارزان ملی و مذهبی 6 . نمایندگان جریان‌های گوناگون سیاسی در زندان 7 . فراز و فرود جنبش چریکی 8 . تبعید به عادل آباد 9 . خشونت حیوانی، نرمش ریاکارانه :دو چهره ساواک 10 . هوای تازه، دوران تازه .صفحات پایانی کتاب به فهرست اسامی و تصاویری از نویسنده ودوستان اختصاص دارد.

 

دانلود فایل صوتی کتاب درد زمانه بصورت زیپ شده

85  avaye-buf-telegram

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s