نظری اجمالی به شهرنشینی و شهرسازی درایران


_Karnameh_Shaahan_Dar_Ravaiat_Iran_Baastan_AVAYeBUF_Wordpress_Com


 

فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊  

کتاب : نظری اجمالی به شهرنشینی و شهرسازی درایران

دسته‌بندی : شهرنشینی ، شهرسازی درایران ، نظریه ها ایران شناسی ، دانشگاهها و مدارس عالی ، ایران آزمونها  شهرسازی ، شهرسازی  ایران 

نویسنده : محمدیوسف كیانی

ناشر : هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)

  چاپ اول : 1365

تعداد فایل : 26  عدد فایل صوتی به مدت 12.40 ساعت

 

مقا‌لات‌ این‌ کتا‌ب‌ مجموعه‌ای است‌ از نتا‌یج‌ پژوهشها‌ی علمی‌ با‌ستا‌ن‌ شنا‌سا‌ن‌، معما‌ران‌ و محققا‌ن‌ که‌ با‌ امکا‌نا‌ت‌ ما‌دی و معنوی مرکز با‌ستا‌ن‌ شنا‌سی‌ ایران‌، سا‌زما‌ن‌ ملی‌ حفا‌ظت‌ آثا‌ر با‌ستا‌نی‌ و دانشگا‌ه‌ تهران‌ فراهم‌ آمده‌ است‌.

كتاب حاضر متضمن مقالات و نوشتارهای مربوط به فعالیت‌های علمی و پژوهشی و نیز طرح‌های نوین معماری و شهرسازی از استان‌های كشور است. برخی از مقالات عبارت‌اند از: “وظایف معماران در جهت حفظ هویت ملی در گفت و گوی تمدن‌ها/ شیوه‌ی اسماعیلی و فاطمه زند شاهوران”، “ضرورت حضور چشم‌انداز در طرح‌های توسعه شهری/ سولماز حسینیون”، “مسجد ملاك مدنیت و شهرگرایی در تمدن اسلامی/ محسن مددی”، “رویكرد و فرایند برنامه‌ریزی فراگیر بلند مدت گردشگری/ مسعود معصومی” و “تغییرات كالبدی فضایی شهر سنندج در بستر زمان/ كیومرث حبیبی

 

 

دانلود  کتاب بصورت یکجا در یک فایل زیپ شده

 

🔊

 

لینک کتاب در یوتیوب

 

85  avaye-buf-telegram

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s