آلت پرستان| نویسنده : نیما شهسواری| گویش : دیوا | کتابهای صوتی آوای بوف

آلت پرستان| نویسنده : نیما شهسواری| گویش : دیوا | کتابهای صوتی آوای بوف

کتاب : #آلت_پرستان

نویسنده : #نیما_شهسواری

نشر: سایت جهان آرمانی

تعداد صفحات : 187 صفحه

تعداد فایل : 7 عدد فایل صوتی به مدت 3:46 ساعت

گویش : #دیوا

دسته‌بندی : #نقد

🚫 #ممنوعه ⛔️

بر خود وظیفه میدانم تا در سرآغاز کتابهایم چنین نگاشته اي به چشم بخورد و همگان را از این درخواست باخبر سازم.
نیما شهسواری، دست به نگاشتن کتبی زد تا به واسطه آن برخی را به خود بخواند، قشری را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و اینچنین افکارش را نشر دهد.
بر خود، ننگ دانست تا به واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاك را به ثروت مادي آلوده سازد. هدف و آرمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن آن نیاز به تحقیق گسترده نباشد، زیرا که هماره سخن را ساده و روشن بیان داشتم و اگر کسی از آن مطلع نیست حال دگربار بازگو شود. بپا خواستم تا برابر ظلمهای بیکران خداوند، االله، یهوه، عیسی، انسان و یا هر نام دیگري که غایت و هدف را هماره باقدرت تلاقی داده است، فریاد برآورم و آزادي همه جانداران را فراهم سازم. رهایی جاودانی که داراي یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، حیوانات و انسانها است. آوای بوف: بر خود ننگ میدانم که در راستای رسیدن به این هدف والا که همانا آزادي است قانون رهایی را نقض و باعث آزار دگر جانداران شوم. با مدد از علم و فناوری امروزی، می توان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و دگر چون گذشته براي نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا که این کاغذ از تن والاي درختان زیبا غارت شود و موجبات مرگ این جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد. من خود هیچگاه نگاشته هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها خواسته ام از ناشران کتب نشر ندادن این نگاشته ها بر کاغذ است. حال چه از روی سودجویی و چه براي ترویج و اطلاعرسانی. امروز میتوان با بهره گیری از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختان این جانداران والا ایستادگی کرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی میدانید که بی شک بی مدد از این نگاشته نیز هیچگاه به قتل طبیعت دست نخواهید زد. اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیشه پا فشارید بی بهره از کشتار و قتل عام درختان میتوانید از فناوري بهره گیرید تا کردارتان از دید من و دیگر آزاد اندیشان به حق و قابل تکریم گردد.

آلت پرستان| نویسنده : نیما شهسواری| کتابهای صوتی آوای بوف

لینک های دسترسی به کتاب:

لینک تصویری یوتیوب:

https://www.youtube.com/c/avayebuf

——-

کمک به فعالیت های گسترده تر

1 حمایت از فعالیت های نشر آوای بوف

2 از طریق خرید کتاب ها

لیست کتاب های قسمت فروش به مرور اضافه خواهند شد

لطفا با خرید کتاب های انتشارات آوای بوف از ما برای تولید و پخش کتاب های رایگان بیشتر حمایت کنید :

کتابهای  آوای بوف در گوگل پلی

کمک به فعالیت های گسترده تر از طریق خرید کتاب ها

لیست کتاب های قسمت فروش به مرور اضافه خواهند شد

لطفا با خرید کتاب های انتشارات آوای بوف از ما برای تولید و پخش کتاب های رایگان بیشتر حمایت کنید :

AVAYEBUFGOOGLE
کتابهای  آوای بوف در گوگل پلی  

ــــــــــــــ

Google-Play_New-Logos2_books-1

خرید مجموعه کتاب های ما از گوگل پلی  برای کمک به گسترش فعالیت ها

lulu_logo_retina

آدرس سایت، لیست کتابها و صفحات زیر مجموعه :
👇
linktr.ee/avayebuf

لینک کوتاه مطلب

wp.me/p7C3ra-3SM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s