افسون زدگی جدید | هویت چهل تکه و تفکر سیار |نویسنده: داریوش شایگان | مترجم: فاطمه ولیانی | اجرا: مهدیار باقرپور |پخش صوتی: آوای بوف

افسون زدگی جدید | هویت چهل تکه و تفکر سیار |نویسنده: داریوش شایگان | مترجم: فاطمه ولیانی | اجرا: مهدیار باقرپور |پخش صوتی: آوای بوف

📕 نام کتاب : #افسونزدگیجدید
هویت چهل تکه و تفکر سیار

✍️ نویسنده: داریوش شایگان

مترجم: فاطمه ولیانی

اجرا: #مهدیار_باقرپور

تعدادصفحات : 511 صفحه

معرفی کتاب
کتابی که در معرض دید خواننده ایرانی گذاشته می شود ، کتابی است به ظاهر پراکنده و پیچیده که در آن سطوح مختلف آگاهی، وجوه متعدد شناخت، اعم از فلسفه ، جامعه شناسی، روان شناسی باهم برخورد می کنند و شاید هم نوعی آهنگ ناموزون چند نوایی ایجاد می کنند. این تداخل قطعاً عمدی نیست، بلکه از آشفتگی اوضاع فرهنگی خود جهان ناشی می شود، جهانی که آنچنان مختل و رنگارنگ گشته است که یافتن یک لنگر گاه سکون و دیدی فراگیر بسیار دشوار شده است. در این نوشته کوشیده ام در حد توانایی خود، طرحی، هر چند ناقص و نارسا، از نابسامانی موقعیت فرهنگی کنونی جهان ترسیم کنم. بنابراین کتاب هم پر مدعاست و هم متواضع. پر مدعاست چون سعی می کند در پس این آشفتگی نظام منسجمی را عیان سازد و ساخت های سیال آن را در سطوح گوناگون شناخت دنبال کند. ولی متواضع هم هست، زیرا هیچ داعیه ای ندارد که فرضیه ای جدید ارائه دهد یا دیدگاه خاص و ناگفته ای عرضه کند.

افسون زدگی جدید | هویت چهل تکه و تفکر سیار |نویسنده: داریوش شایگان | مترجم: فاطمه ولیانی | اجرا: مهدیار باقرپور |پخش صوتی: آوای بوف

دانلود فرمت صوتی :

دانلود فایل PDF:

لینک کتاب در تلگرام:


برترین آثار سایت:

——-

کمک به فعالیت های گسترده تر

1 حمایت از فعالیت های نشر آوای بوف

2 از طریق خرید کتاب ها

لیست کتاب های قسمت فروش به مرور اضافه خواهند شد

لطفا با خرید کتاب های انتشارات آوای بوف از ما برای تولید و پخش کتاب های رایگان بیشتر حمایت کنید :

کتابهای  آوای بوف در گوگل پلی

کمک به فعالیت های گسترده تر از طریق خرید کتاب ها

لیست کتاب های قسمت فروش به مرور اضافه خواهند شد

لطفا با خرید کتاب های انتشارات آوای بوف از ما برای تولید و پخش کتاب های رایگان بیشتر حمایت کنید :

ــــــــــــــ

خرید مجموعه کتاب های ما از گوگل پلی  برای کمک به گسترش فعالیت ها

آدرس سایت، لیست کتابها و صفحات زیر مجموعه :
👇
linktr.ee/avayebuf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s