زد Z | اثر واسیلیس واسیلیکوس

زد Z | اثر واسیلیس واسیلیکوس| مترجم : محمد ابراهیم اقلیدی| نشر صوتی آوای بوف‎

حرف زد (Z (در زبان یونانی یعنی «او زنده است»
اثری با خمیر مایه سیاسی که مکان وقوع آن یونان دهه 60 میلادی است.

Continue reading

Rate this: