مجموعه ماهیانه داستان – ماه هشتم

150 d

مجموعه ماهیانه داستان های کوتاه منتشر شده در تلگرام:

کلیه داستان ها به همت کاربران کانال تلگرام داستان کوتاه روایت شده است و در مرکز مجله اینترنتی آوای بوف توسط قاسم و ساسان قره داغی ویرایش، میکس، تنظیم و صداگذاری شده است. و به صورت مجموعه ماهیانه در سایت قرار  می گیرد:

ماه هشتم

نام و شماره داستان نویسنده راوی لینک دانلود 1 دانلود و پخش آنلاین
205-زرین کلاه شهرنوش پارسی پور سودابه کامران دانلود دانلود و پخش آنلاین
206- پریزاد من و ترنج چوبینش سیمین بهبهانی سودابه کامران دانلود دانلود و پخش آنلاین
207 – راز شیرزاد حسن سمیرا داننده دانلود دانلود و پخش آنلاین
208 – فصل ِکوچ کلاغ حامد اشرف زارعی حامد اشرف زارعی دانلود دانلود و پخش آنلاین
209 – گزارشی از صنعت سایه پیتر گری الهام افتخاری دانلود دانلود و پخش آنلاین
210 – یک شب نجیبه احمد  نوید میر کریمی دانلود دانلود و پخش آنلاین
211 – کرم شلیل نادر ابراهیمی شیوا شرف پور دانلود دانلود و پخش آنلاین
212 – خانه ای برای شب نادر ابراهیمی سودابه کامران دانلود دانلود و پخش آنلاین
213 – تلخ (۴داستان کوتاه) جواد امینی شیوا شعیبی دانلود دانلود و پخش آنلاین
214 – چاه ناصر تقوایی  سمیرا داننده دانلود دانلود و پخش آنلاین
215 – دایره ی خالی سعید طارم نوژن حکیمی فرد دانلود دانلود و پخش آنلاین
216 – با هم احمد محمود  شیوا شعیبی دانلود دانلود و پخش آنلاین
217 – در ها و دیوار بزرگ چین  احمد شاملو  قاسم قره داغی دانلود دانلود و پخش آنلاین
218 – پوست نارنج صمد بهرنگی آتوسا جافری دانلود دانلود و پخش آنلاین
219 – چهل و هفت سعید طارم نوژن حکیمی فرد دانلود دانلود و پخش آنلاین
220 –  آواز  اسماعیل کاداره حمیده باقری دانلود دانلود و پخش آنلاین
221 – دماغ ریونو سوکه نوید میر کریمی دانلود دانلود و پخش آنلاین
222 – تردید  سعید طارم نوژن حکیمی فرد دانلود دانلود و پخش آنلاین
223 – ماسه  آلیس مونرو سودابه کامران دانلود دانلود و پخش آنلاین
224 –  زن و شوهر کارگر ایتالو کالویتو الهام افتخاری دانلود دانلود و پخش آنلاین
225 – جمعه ها شیوا ارسطویی سودابه کامران دانلود دانلود و پخش آنلاین
226 – سرگشته ی کوچه ی درختی پرویز دوایی شیوا شرف پور دانلود دانلود و پخش آنلاین
227 –  گمشده ی قرون احمد شاملو قاسم قره داغی دانلود دانلود و پخش آنلاین
228 – چرخ و فلک ابراهیم گلستان شیوا شعیی دانلود دانلود و پخش آنلاین
229 -نفتی  صادق چوبک سودابه کامران دانلود دانلود و پخش آنلاین
230 -صبح جمعه های غیر عادی  مینا هژبری  سودابه کامران دانلود دانلود و پخش آنلاین
231 -قلب کوچک  نادر ابراهیمی  سودابه کامران دانلود دانلود و پخش آنلاین
232 -بی تفاوت  فروغ فرخزاد  سودابه کامران دانلود دانلود و پخش آنلاین
233 -ماهی و جفتش  ابراهیم گلستان شیوا شعیبی دانلود دانلود و پخش آنلاین
234 -هر کسی از دنیای خودش حرف می زند حامد اشرف زارعی حامد اشرف زارعی دانلود دانلود و پخش آنلاین
235 -لنگه به لنگه زویا پیرزاد  سودابه کامران دانلود دانلود و پخش آنلاین

در تلگرام به ما بپیوندید:

avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s