دانلود کتاب صوتی _ درارتش فرعون _ توبياس وولف

algera_www.Avayebuf.Wordpress.Com

 

 

 

درارتش فرعون

نویسنده : توبياس وولف

ترجمه : منير شاخساري

توبياس وولف مدتي در خدمت ارتش بوده و در اين كتاب از خاطرات اون دوران تعريف مي كنه . كتاب فصل فصل هست و در حقيقت هر فصل يك داستان ، ماجرا يا احساس خاصي در آن برهه زماني هست . توي كتاب درباره اين صحبت مي كنه كه چطور شد به ارتش پيوست ، به ويتنام رفت ، در مورد تجربيات مختلفش در ويتنام و حوادث جنگي صحبت مي كنه و نهايتا اين كه بعد از بيرون اومدن از ارتش چه حال و هوايي داشته و چه افكاري مشغولش مي كرده .
قسمت هاي زيبايي از كتاب

گاهي نفرت بدون هيچ دليل مشخصي به حياتش ادامه مي دهد .

ذهنش هميشه درگير واقعيتي ساده و وحشتناك بود ، اين كه هر چيز و هر كسي كه دوست داري سرانجام روزي از دستت مي رود .

در دنيايي كه اتفاقاتي زنجيروار و از روي تصادف و يا به دلايلي نافهميدني رخ مي دهد ، به نظر نمي رسد بتوان كاري كرد . انگار اسرار هميشه با شما همراهند .

 

دانلود فایل صوتی کتاب درارتش فرعون بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب درارتش فرعون بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب درارتش فرعون بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب درارتش فرعون بخش چهارم

 

 

85  avaye-buf-telegram

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s