دانلود کتاب صوتی _ مسیح باز مصلوب _ ژان گور

photo_2017-07-12_01-41-38.jpg

مسیح باز مصلوب

نویسنده :  نیکوس کازانت زاکیز
مترجم : محمود سلطانیه
ناشر : انتشارات جامی

چاپ دوم : سال ۱۳۷۸

نقد مذهبی

این کتاب دید تمسخر آمیزی نسبت به کلیسا دارد و به همین جهت در سال 1954 جزء کتب ممنوعه اعلام می شه و شهرت زیادی کسب می کند .

در دهکده ای یونانی رسم بر این است که تعزیه ای در باب ماجرای حضرت عیسی و مریم و حواریون ان حضرت اجرا می کنند . از سال قبل نفرات نمایش انتخاب می شوند و از آنها خواسته می شود تا کردار و رفتار خود را هم جهت با نقش خود تنظیم نمایند .

در سال مورد بحث نیز 4 نفر از مردان ده به عنوان عیسی و سه حواری محبوبش انتخاب شده اند . این 3 تن حقیقتا در نقش خود فرو می روند و راه حق را به زندگی عادی ترجیح می دهند . زندگی آنها دگرگون می شود و شاهد رفتار مردم عصر جدید و به خصوص کشیشان در برابر این دینداران واقعی می باشیم .

البرت شوایتزر بعد از خواندن این کتاب گفته که در همه عمرم کتابی چنین تکان­دهنده مطالعه نکرده بودم.

جالبه بدانید کینه ای که بسیاری از مسیحیان از این نویسنده و آثارش به دل داشتند، سر انجام باعث شد تا در هنگام مرگش در سال 1957 هیچ کدام از کلیساهای یونان او را نپذیرند و ناچار جسد او را به مورگ سپردند تا در کنار اجساد مجهول­الهویه نگهداری شود. کتاب خیلی خوب بعضی از اقشار جامعه را نشانه می گیرد .

قسمت های زیبایی از کتاب

وظیفه کاسب دزدین است و وظیفه مرد روحانی ندزدیدن .

خدایا من مرگ را هزار بار بر این ترجیح می دهم که در چشم مردم خوار و خفیف شوم .

آه مانولیوس ، چگونه این معجزه اتفاق افتاد ؟

مانولیوس لبخندی زد و گفت :

همان طور که معجزه های دیگر اتفاق می افتند . یعنی کاملاً ساده و آرام و بی انکه انتظارش را داشته باشیم .

من مرد فلک زده ای هستم . خدا ضربت خود را از رو به رو به من زده است ولی من نمی توانم ، بلی ، نمی توانم پشیمانی حاصل کنم ……. من هیچ کس را نمی توانم ببخشم ، هیچ کس را !

مرد بودن یعنی اینکه ادم رنج بکشد و ظلم ببیند و بی آنکه از پا درآید مبارزه کند .

حلیم بودن مثل گوسفند خصلت نیکی است ولی وقتی گرگ ها احاطه مان کردند ، در آن صورت شیر بودن ترجیح دارد .

اگر قلب آدمی از عشق یا خشم لبریز نشود ، تو این را بدان که هیچ کاری در این جهان صورت نمی گیرد .

دانلود فایل صوتی کتاب مسیح باز مصلوب بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب مسیح باز مصلوب بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب مسیح باز مصلوب بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب مسیح باز مصلوب بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب مسیح باز مصلوب بخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب مسیح باز مصلوب بخش ششم

دانلود فایل صوتی کتاب مسیح باز مصلوب بخش هفتم

 

 

85  avaye-buf-telegram

 

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s