کتاب صوتی تولد اروپا

_Tavalode_Oropa_AVAYeBUF-Wordpress-Com

فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊

نام کتاب : #تولد_اروپا

نویسنده : #ژاک_لوگوف
مترجم : #احمد_علیقلیان
ناشر: #مینوی_خرد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 348

تعداد فایل : 26 عدد فایل صوتی 15.4ساعت

راوی : #زهرا_لسان_دوست

دسته‌بندی: #تاریخ_جهان

از پیش گفتار ویراستار مجموعۀ «شکل گیری اروپا»، ژاک لو گوف: کتاب هایی که در چارچوب این مجموعه منتشر می شوند به قلم مورخان برجسته ای به نگارش در آمده اند که البته همگی اروپایی نیستند. اینان جنبه های مهم تاریخ اروپا را در هر حوزه، از سیاست و اقتصاد گرفته تا علوم اجتماعی و امور دینی و فرهنگی، بررسی می کنند و در این راه از سنت دیرپای تاریخ نگاری ای بهره می گیرند که به هرودوت می رسد. به علاوه از مفاهیم و اندیشه هایی بهره می جویند که در دهه های اخیر پژوهش تاریخی را دگرگون ساخته اند.

دانلود کتاب صوتی تولد اروپا بصورت زیپ شده

85  avaye-buf-telegram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s