ایران و تمدن ایرانی نویسنده : کلمان هوار

_Iran_Va_Tamadone_irani_AVAYeBUF_Wordpress_Com

 

 

فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊

نام کتاب : ایران و تمدن ایرانی

دسته‌بندی : ایران ، تاریخ ایران باستان، تاریخ ایران و جهان 

نویسنده : کلمان هوار

مترجم : حسن انوشه

چاپ چهارم : 1384

انتشارات :  امیرکبیر

تعداد صفحات :  320

تعداد فایل :  30  عدد فایل صوتی 15.25  ساعت

راوی : معصومه احمدپور

 

این کتاب پژوهشی است درباره تاریخ ایران قبل از اسلام که توسط “کلمان هوار” ( 1927 1854م (.خاورشناس فرانسوی به رشته تحریر درآمده است .کتاب از دو فصل مقدماتی و سه بخش اصلی تشکیل شده است .نخستین فصل مقدماتی درباره ساختار و ویژگی‌های طبیعی ایران مانند پوشش گیاهی و جانوری، محصولات کشاورزی و راههای تجاری است .دومین فصل مقدماتی نیز به معرفی خطوط ایران پیش از اسلام، کشف رموز اوستا، خطوط آسیای میانه و زبان‌های ایرانی می‌پردازد .بخش اول طی هفت فصل به بررسی دوران مادها و هخامنشیان اختصاص یافته است1 : ایرانیان فلات ماد، لشکرکشی‌های آشوریان، 2 امپراتوری ماد، 3 پارسیان کوروش، 4 هخامنشیان، 5 سازمان امپراتوری هخامنشی، 6 ادیان ملت‌های ایران در عصر هخامنشیان، 7 هند در عصر هخامنشیان .در بخش دوم، ضمن مروری بر تاریخ سیاسی دودمان اشکانی، از میزان و کیفیت نفوذ تمدن هلنی در ایران قبل از اشکانیان، دین ایران در روزگار پادشاهی اشکانیان و هنر عصر اشکانی سخن به میان آمده است .آخرین بخش کتاب نیز درباره عصر ساسانی است که از پنج فصل با این عناوین تشکیل شده است1 : دودمان ساسانی، 2 سازمان‌بندی ایران در روزگار ساسانیان، 3 دین ایرانیان در دوره ساسانی، 4 هنر در دوره ساسانی، 5 خاستگاه حماسه ملی ایران .کتاب با نتیجه‌گیری، ارجاعات و فهرست اعلام به پایان می‌رسد .

 

دانلود فایل های صوتی کتاب بصورت یکجا در یک فایل زیپ شده

🔊

 

 

85  avaye-buf-telegram

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s