تیغ سنت به نام مذهب | کامیل احمدی و همکاران | گوینده: امیر شعبانی | نشر: انتشارات آوای بوف دانمارک

تیغ سنت به نام مذهب | کنکاشی پدیدارشناختی دربارۀ ختنۀ پسران یا مردان در ایران | سرپرست و هماهنگ کننده پژوهش: کامیل احمدی | گوینده : امیر شعبانی | نشر: انتشارات آوای بوف- دانمارک

تیغ سنت به نام مذهب | کنکاشی پدیدارشناختی دربارۀ ختنۀ پسران یا مردان در ایران | سرپرست و هماهنگ کننده پژوهش: کامیل احمدی | گوینده : امیر شعبانی | نشر: انتشارات آوای بوف- دانمارک

📕 نام کتاب : تیغ سنت به نام مذهب

کنکاشی پدیدارشناختی دربارۀ ختنۀ پسران یا مردان در ایران

سرپرست و هماهنگ کننده پژوهش: کامیل احمدی

گوینده : امیر شعبانی

اﻣﻮر ﻓﻨﯽ و اﻧﺘﺸﺎر: ﻗﺎﺳﻢ ﻗﺮه داﻏﯽ

نشر: انتشارات آوای بوف- دانمارک

تاریخ انتشار: 2023

978-87-94295-17-8شابک:

قیمت: رایگان

فرمت: صوتی + PDF + EPUB

کتاب_بوف 67

کتابممنوعه #پژوهش #جامعهشناسی

The Blade of Tradition in the Name of Religion


A Phenomenological Research about Circumcision of Boys or Men in Iran

Project Developer & Supervisor: Kameel Ahmady

Publication Technician: Ghasem Gharehdaghi

Publisher: Avaye Buf

ISBN: 978-87-94295-17-8

معرفی کتاب

معرفی کتاب:


دانلود فایل PDF:

دانلود فرمت صوتی:

لینک کتاب در گوگل پلی:

لینک کتاب در گوگل بوک:

لینک کتاب در تلگرام:

https://www.youtube.com/c/avayebuf

——-

کمک به فعالیت های گسترده تر

1 حمایت از فعالیت های نشر آوای بوف

2 از طریق خرید کتاب ها

لیست کتاب های قسمت فروش به مرور اضافه خواهند شد

لطفا با خرید کتاب های انتشارات آوای بوف از ما برای تولید و پخش کتاب های رایگان بیشتر حمایت کنید :

کتابهای  آوای بوف در گوگل پلی

کمک به فعالیت های گسترده تر از طریق خرید کتاب ها

لیست کتاب های قسمت فروش به مرور اضافه خواهند شد

لطفا با خرید کتاب های انتشارات آوای بوف از ما برای تولید و پخش کتاب های رایگان بیشتر حمایت کنید :

AVAYEBUFGOOGLE
کتابهای  آوای بوف در گوگل پلی  

ــــــــــــــ

Google-Play_New-Logos2_books-1

خرید مجموعه کتاب های ما از گوگل پلی  برای کمک به گسترش فعالیت ها

lulu_logo_retina

لینک کوتاه :
👇
wp.me/p7C3ra-40W

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s