فایل صوتی و پی دی اف افغانستان در مسیر تاریخ میرغلام محمد (غبار)

    نام کتاب: #افغانستان_درمسیرتاریخ نویسنده: #میرغلام_محمد (غبار) دو جلدی   کتابشناسی: «افغانستان در مسیر تاریخ» تنها کتاب تاریخ افغانستان است که با چشمان باز

ادامهٔ نوشته

امتیاز بدهید:

فایل صوتی سلجوقیان در آسیای کهین اثر تامارا تالبوت رایس

    نام کتاب : #سلجوقیان_در_آسیای_کهین نویسنده : #تامارا_تالبوت_رایس مترجم : #رقیه_بهزادی ناشر : پژوههشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی موضوع کتاب حاضر، بررسی تاریخ

ادامهٔ نوشته

امتیاز بدهید: